سامانه نوبت دهی اینترنتی

بیمارستان رازی سراوان

مراجعه کننده محترم  قبل از ورود به سامانه نوبت دهی، موارد ذیل را به دقت مطالعه فرمایید:

  • ضروری است نوبت دهی اینترنتی صرفاً با مشخصات و اطلاعات بیمار انجام شود .
  • بیمار محترم ،در صورتیکه در تاریخ درخواستی نوبت دیگری در درمانگاه بیمارستان رزرو کرده باشید بیمارستان از پذیرش شما معذور می باشد .
  • در صورت کنسل شدن نوبت از سوی بیمارستان به شماره موبایل ثبت شده در هنگام ثبت نوبت  پیامک ارسال می شود .
  • نوبت دهی فقط مربوط به ویزیت متخصصین می باشد و شامل نوبت آزمایشات و سایر اقدامات پاراکلینیکی نمی باشد .
  • پس از رزرو نوبت در تاریخ مورد نظر به فروش تعرفه بیمارستان از ساعت 7 الی 7.30 صبح مراجعه و نوبت خود را ثبت نهایی فرمایید،بدیهی است در صورت عدم مراجعه نوبت رزرو شده باطل می گردد.

قبول قوانین و ادامه