سامانه نوبت دهی اینترنتی

بیمارستان رازی سراوان

ثبت نوبت کلینیک ارتوپدی

 

کلینیک ارتوپدی


با هر کد ملی روزانه فقط یک بار مجاز به ثبت نوبت می باشید.
نام و نام خانوادگی بیمار را وارد نمایید.
برای ثبت شماره موبایل دقت نمایید.
نام پزشک مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

کد را در فیلد زیر بنویسید.
بازگشت به صفحه اصلی