سامانه نوبت دهی اینترنتی

بیمارستان رازی سراوان

به سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان رازی سراوان خوش آمدید

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان رازی روزانه از ساعت 15 الی 17 فعال می باشد.