سامانه نوبت دهی اینترنتی

بیمارستان رازی سراوان

به سامانه نوبت دهی اینترنتی بیمارستان رازی سراوان خوش آمدید

نوبت دهی اینترنتی بیمارستان رازی از ساعت 16 الی 17 فعال می باشد.